Varhainen musiikkinetti -keruu

Huhti–lokakuu 2009

Musiikkinetin jäljillä osa 2

Raportti Musiikkiarkiston keruuhankkeesta 24.10.2009.
HUOM! Lopussa lista keruuaineistosta.

Musiikkiarkisto järjesti huhti–lokakuussa 2009 Varhainen musiikkinetti -keruun, jossa etsittiin musiikkiaiheisia internetsivuja. Päätimme keskittyä aikaan ennen suurta nettikuumetta, joka Suomessa roihahti vuonna 1997. Syyt rajaukseen olivat paljolti käytännölliset. JAPA on pieni kahden työntekijän arkisto. Käytössä ei ollut suuria resursseja. Lisäksi kyseessä oli yritys, jota tiettävästi ei oltu tehty missään muualla aiemmin. Vanhan nettiaineiston keruu oli monessa mielessä kokeiluhanke ellei peräti kokeellinen harjoitustyö, eräänlainen pilottiprojekti ja testausalusta tuleville hankkeille. Meillä ei ollut mitään tietämystä siitä, kuinka paljon keruu tuottaa aineistoa. Kolmas syy tiukkaan aikarajaukseen oli kiinnostus nimenomaan pioneerivaiheeseen. Mitä oikein tapahtui ja ketkä olivat eturintamassa, kun suomalainen musiikki meni nettiin ja etsi siellä uomiaan?

Resurssit olivat niukat, mutta Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen ESEKin myöntämällä 5000 euron apurahalla päästiin kuitenkin hyvin alkuun. JAPA palkkasi osa-aikaisen projektisihteerin Jouni Eerolan ja loi ”keruualustan”, nettilomakkeen, jonka hiomiseen kului viikkokausia. Lomakkeesta yritettiin tehdä yksinkertainen mutta kattava, asiallinen mutta houkutteleva. Piti esimerkiksi miettiä monenlaisia tekijänoikeudellisia kysymyksiä, sillä JAPAn tavoitteena oli, että keruuaineistosta voitaisiin koota galleria, joka esittelisi Suomi-netin alkuvaiheita. Lisäksi keruualustan tuli olla sellainen, että se on käytettävissä jatkossakin. Keruuseen sisältynyt kilpailu Suomen ensimmäisen musiikkiesiintyjän kotisivun löytämiseksi puolestaan tuotti runsaasti päänvaivaa sääntöjen osalta: Mikä on kotisivu? Määrittele esiintyjä? Suomalainen?

Hankkeen aktiivinen vaihe alkoi 23.4.2009 tiedotusruljanssilla ja päättyi 5.10.2009, kun keruun kärkenä olleen Ensimmäinen kotisivu -kilpailun aikaraja umpeutui. Keruu kuitenkin jatkuu edelleen pienemmällä liekillä ja on tarpeen tullen aktivoitavissa.

Keruun tulos tuntui pettymykseltä. JAPA kyllä sai paljon tietoa varhaisen musiikkinetin tekijöistä, mutta ensimmäisiä sivuja tuli vain muutama kilotavu. Hanketta lanseeratessa pyysimme osallistujia lähettämään meille tarvittaessa postitse levykkeitä, valokuvia ja muita alkuperäisdokumentteja. Niitä ei saapunut lainkaan.

Mikä meni pieleen? Syitä on monia. Tässä on lueteltu ilmeisimmät.

1) Aineisto on kadonnut

Moni informantti kertoi, että he olivat ensimmäisten joukossa asialla. Tarjolla keruuseen oli kuitenkin ”vain” muistitietoa. Alkuperäiset sivut olivat kadonneet. Kun sivuja oli päivitetty, aiempaa versiota ei oltu talletettu. Tai sitten sivut olivat jääneet vanhoille kovalevyille, jotka olivat rikkoutuneet tai joiden sijaintia ei enää tiedetty. Varmuuskopioista ei ollut tietoa. Ensimmäinen kotisivu -raatiin kuulunut professori Jaakko Suominen totesikin raadin kokouksessa 8.10.2009, että tässä tuntuu toistuvan mediahistoriasta tuttu kuvio. Samalla tavalla kuin vaikkapa elokuvan, radion ja television alkuvaiheista ei ole olemassa paljonkaan aineistoa, niin myös internetin varhaishistoria joudutaan rekonstruoimaan muistitiedon varassa.

2) Aineistoa ei koeta merkittäväksi

Jotkut informanteista kertoivat, että heidän sivunsa olivat ”karkeita”. Ensimmäiset internetsivut olivatkin melko yksinkertaisia. Esimerkiksi monet bändisivut olivat aluksi oikeastaan vain sähköisiä jatkeita A4-tiedotteille ja harjoitustöitä, joilla testattiin internetin toimivuutta. Toisin sanoen ensimmäiset internetsivut eivät olleet tämän päivän näkökulmasta esteettisesti mitenkään hohdokkaita. Ehkä vanhoja sivuja ei oltu säilytetty, koska aineisto ei tuntunut merkittävältä – tai se jopa vaikutti lapselliselta ja nololta. Ajallinen ulottuvuus on kenties vielä liian lyhyt, jotta pioneerivaihe hohtaisi nostalgiaa ja näyttäytyisi samalla säilyttämisen arvoiselta.

3) Keruun painopiste oli väärässä päässä

Odotimme JAPAssa, että porukka innostuu keruustamme valtavasti ja lähettää aineistoa pilvin pimein. Hanke oli omasta mielestämme 2000-luvun coolein arkisto- ja musiikkihanke. Nettilomakkeemme oli nerokas. Nyt kuitenkin tuntuu, että keruun painopistettä ei olisi pitänyt laittaa osallistujien mahdolliselle aktiivisuudelle vaan liikkeelle olisi täytynyt lähteä lönnrotilaisessa hengessä: läppäri reppuun ja tekijöitä haastattelemaan! Tähän ei kuitenkaan ollut voimavaroja. Syyskuussa lähettelimme henkilökohtaisia sähköpostikyselyjä muiden arkistotöidemme ohessa ja saimmekin sitä kautta runsaasti muistitietoa – joskin kävi myös ilmi, että jotkut nettivallankumouksen eturintamassa olleet tekijät ovat nykyisin kiireisiä keski-ikäisiä, joilla ei välttämättä ole intoa eikä aikaa muistella viidentoista vuoden takaista harrastustoimintaa.

4) Tiedotus epäonnistui

JAPA tiedotti keruusta kahteen otteeseen, huhtikuun lopulla ja syyskuun alussa 2009. Keruun aikana toimme aina hankkeemme esille erilaisissa yhteistyötapaamisissa ja tilaisuuksissa. Joitakin tahoja pohjustettiin jo hyvissä ajoin ennen virallista tiedotetta, joka sitten lähetettiin yhtä aikaa medioille (musiikki, tietotekniikka, yleiset mediat; sekä yleisesti toimituksiin että tutuille ja puolitutuille toimittajille), musiikkialan järjestöille ja kaupallisille toimijoille, sähköpostilistoille (arkisto-, museo- ja tutkimusalat) ja musiikkiportaalien keskustelupalstoille. Tiedotteessa ja sitä täydentäneessä nettiartikkelissa korostettiin nettitoiminnan pioneerivaiheen merkittävyyttä nykyiselle musiikkitoiminnalle. Tiedotuksen kärkenä oli Ensimmäinen kotisivu -kilpailu. Voi kuitenkin olla, että erottelu keruun ja kilpailun välillä ei ollut tiedotuksellisesti täysin toimiva. Julkista kiinnostusta oli vähemmän kuin odotimme. Radio YLE 1 teki jutun, ja Teoston Teostory julkaisi tiedotteemme. Lobbausta olisi pitänyt tehdä enemmän. Tai ehkä aihe ei sittenkään ollut muiden mielestä kovinkaan seksikäs. Vaikka sana tuntuikin leviävän kohtalaisen hyvin, tieto keruusta ja kilpailusta ei varmaankaan tavoittanut kaikkia alalla toimineita.

Keruu jatkuu – ja kilpailu myös!

Kaikkien näiden syiden vuoksi Ensimmäinen kotisivu -raati ei pystynyt palkitsemaan voittajaa. Kun raati kokoontui 8.10.2009 päättämään kilpailun tuloksista, varhaisin tallella oleva kotisivu oli Leningrad Cowboysin sivu vuodelta 1996. Sen projektisihteeri Jouni Eerola oli löytänyt amerikkalaisen Internet Archiven sivuilta. Siellä oleva versio ei kuitenkaan missään nimessä oikeasti ollut Suomen ensimmäinen musiikkiesiintyjän kotisivu. Olisikin tuntunut epäreilulta ohittaa monet muut (etenkin CMX ja Eläkeläiset), jotka olivat olleet kotisivuasialla paljon aiemmin. Mutta yhtä epäreilulta olisi tuntunut palkita heitä sivuista, joita ei enää ollut olemassa. Raati päättikin, että kilpailua voidaan pitää edelleen yllä. Yksi varteenotettava ilmoittautunut onkin jo tullut: Rockdatan sivuilla ollut Klamydian sivu maaliskuulta 1995. Palkintoraadin jälkikeskusteluissa rockportaalin alla ollutta sivua ei kuitenkaan pidetty tarpeeksi itsenäisenä kotisivuna. Oikeastaan täytyykin odottaa lisää keruuaineistoa, jotta voidaan tehdä vertailuja sen suhteen, mikä on itsenäinen kotisivu ja mikä ei!

Kunniamaininnan suhteen ratkaisu oli helpompi. Sääntöjen mukaan kunniamaininta tuli myöntää ”saapuneen aineiston perusteella”. Maailman musiikin keskuksen entinen toiminnanjohtaja Anu Laakkonen lähetti JAPAlle runsaasti muistitietoa ja media-aineistoa, joista nousi esiin kiehtova kertomus WOMAD-festivaalin nettipohjaisesta tiedotuksesta kesällä 1994. Itse sivuja tosin ei löytynyt. Laakkosen lisäksi työryhmään kuuluivat Chris Lewis ja Jarmo ”Latvis” Latva-Äijö, joka pian WOMADin jälkeen perusti oman Rockdata-portaalinsa. Rockdatasta kasvoi 1990-luvun lopun menestystarina (jos tällaista termiä nyt voidaan käyttää kaupallisesti tuottamattomasta vapaaehtoistyöstä), joka sai huomionosoituksia muun muassa suomalaiselta musiikkiteollisuudelta. Latvis lähetti JAPAlle kilpailun päättymisen jälkeen paljon muistitietoa varhaisesta nettitoiminnastaan.

Epäonnistuiko hankkeemme? Jaakko Suominen ja raadin toinen JAPAn ulkopuolinen jäsen, tietoasiantuntija Tapani Moisio Kansalliskirjastosta, eivät pitäneet keruun tulosta pettymyksenä. Muistitietoa oli kuitenkin kertynyt varsin paljon.

Oma pettymykseni on lieventynyt nopeasti. Hankkeen alkaessa kirjoitin Musiikkinetin jäljillä -artikkelissani, että ensisijaisena tarkoituksena on kerätä talteen kaikki jäljellä olevat kotisivut. Tältä osin hanke jäi selvästi kesken. Nettivallankumouksen alkaminen on ajallisesti lähihistoriaa, mutta henkisesti se tuntuu kaukaiselta, toiselta ajalta ja toiselta maailmalta. Siihen on vaikea päästä käsiksi. Ei kuitenkaan mahdotonta. Ymmärrän nyt, että Varhainen musiikkinetti oli itsekin vain varhaista virittelyä ja että työ vaatii lisäponnisteluja.

Oikeastaan hankkeemme vastasikin enemmän kakkostavoitteen asettamaan haasteeseen: herättää alan toimijoita huomaamaan, miten lähihistorian nettiaineisto on merkittävä osa suomalaista musiikkikulttuuria ja -perintöä. Tämä tavoite ja sen toteutuminen edes jossain määrin on mukavasti kompannut arkistomme tehtävää, ”kerätä, säilyttää ja tarjota suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyvää tietoa ja aineistoa”. Nyt monet tietävät hankkeestamme. Ja vaikka keruu ei tuottanutkaan toivottua tulosta itse kotisivujen osalta, tunnen silti ylpeyttä siitä, että JAPA on ollut tekemässä historiaa keräämällä sellaista menneisyyden aineistoa, jota mikään muu organisaatio ei ole Suomessa vielä järjestelmällisesti kerännyt.

© Janne Mäkelä, arkistonjohtaja

Varhainen musiikkinetti -keruun yhteenvetoa 24.10.2009 mennessä

HUOM! Tarkempi yhteenveto lähettäjätietoineen ja liitetiedostoineen on JAPAn hallussa.

JAPAn sivujen kautta lähetetyt nettilomakkeet 5.10.2009 mennessä

Ensimmäinen kotisivu -kilpailun www-lomakkeen kautta tulleet ilmoitukset ja ilmoittautumiset.

CMX

Ilmoitettu julkaisuaika: huhtikuu 1995
www-osoitteet: http://www.cmx.fi ; http://music.helsinki.fi/cmx ; http://njet.net/cmx

Eternal Tears of Sorrow

Ilmoitettu julkaisuaika: helmikuu 1996
www-osoite: http://www.student.oulu.fi/~jpuolaka/etos.html

Platypus

Ilmoitettu julkaisuaika: toukokuu 1996
www-osoitteet: http://www.uta.fi/~pm54740/platypus.html ; http://koti.mbnet.fi/plat/ypus

WOMAD

Ilmoitettu julkaisuaika: kevät/kesä 1994
www-osoite: http://www.eunet.fi/womad

Sibelius Akatemia (luovutus)

Ilmoitettu julkaisuaika: 1994
www-osoite: http://www.siba.fi/kulttuuripalvelut/musiikki.html ; http://www.siba.fi/kulttuuripalvelut/music.html

Phinnweb (ilmoitus)

Ilmoitettu julkaisuaika: 1996
www-osoite: http://www.phinnweb.org

Hiljaiset levyt (ilmoitus)

Ilmoitettu julkaisuaika: 1996
www-osoite: http://www.hiljaiset.sci.fi/

Varhaisista kotisivuista tulleet ilmoitukset ja lisätiedot

Olemme saaneet lisätietoja ja vinkkejä varhaisista nettisivuista noin 50 henkilöltä. Portaaleista ja laajemmista sivuista Latviksen Rockdata on monen muistissa (sivusto avattu netissä 20.9.1994). Tätä ennen oli kuitenkin esillä Anu Laakkosen WOMAD-sivusto, jota myös Latvis oli tekemässä (kesä 1994). Phinnweb, Lisko, Radio City ja Hiljaiset Levyt ovat myös nousseet esille. Lisko lienee perustettu 1994, Hiljaiset Levyt loppuvuodesta 1995. Phinnweb on luultavasti avattu 1996. Radio Cityn sivut marraskuulta 1996 on Internet Archivessa. Timo Pennasen listasivu on myös vuodelta 1996. Monet henkilöt muistelevat CMXn sivujen olevan ensimmäisten joukossa vuonna 1995. Miljoonasateen Olli Heikkinen muistelee, että yhtye päivitti nettisivujaan studiosta syksyllä 1995. Molemmat yhtyeen ovat esiintyneet livenä netissä 1996. Soundi 6/96:ssa uutisoitiin CMXn livekeikka. Miljoonasateen nettisivut mainittiin Soundi 5/96:ssa. Tietovalta-niminen firma teki sivuja muun muassa Miljoonasateelle ja Symposiumille.

Suomen Sony Musicin kotisivut avattiin 1996. Jokaisella Sonyn artistilla oli kuulemma nettisivut ja Aikakonetta mainostettiin netitse ensimmäisenä vuonna 1996.

Rumban Pikkunettiläisessä kerrottiin Eläkeläisten (http://spider.compart.fi/kela) sivuista numerossa 14/95. Jutun kuvituksena oli kuvakaappaus www-sivusta, jossa sivun päivityspäiväksi kerrotaan 1.6.1995. Eläkeläisten sivusto http://www.humppa.com Internet Archivessa 29.2.2000.

Internet Archiven varhaisimmat esiintyjäsivut

Tässä listassa on lueteltu vain Internet Archivessa olevat yhtye- ja esiintyjäsivut arkistoimisjärjestyksessä. Lista on epäilyttävä, jos tarkastelee vain päivämääriä. Monet sivut ovat arkistoitu jopa parin vuoden viiveellä. Joidenkin sivujen arkistoversioista paljastuu arkistointia aikaisempia päivämääriä. Joitain sivuja mainitaan esimerkiksi Pikkunettiläinen-palstalla aikaisemmin kuin arkistointipäiväys antaa ymmärtää.

1. Leningrad Cowboys 9.11.1996

Sivuston osoite: http://www.leningradcowboys.fi/
Sivusto Internet Archivessa.

2. Aikakone 27.12.1996

Sivuston osoite: http://www.aikakone.fi/
Sivusto Internet Archivessa.

3. Platypus15.8.1997

Sivuston osoite: http://www.uta.fi/~pm54740/platypus.html
Sivusto Internet Archivessa.

4. The Surfers 1.12.1998

Sivuston osoite: http://www.seaga.org/surfers/
Sivusto Internet Archivessa.

5. CMX 3.12.1998

Sivuston osoite: http:www.music.helsinki.fi/cmx/
Sivusto Internet Archivessa.
(http://njet.net/cmx/ sivu ei Internet Archivessa)

6. Pekka ja Susi 16.1.1999

Sivuston osoite: http://dlc.fi/~wolf
Sivusto Internet Archivessa.

7. Eternal Tears of Sorrow 19.2.1999

Sivuston osoite: http://www.student.oulu.fi/~jpuolaka/etos.html
Sivusto Internet Archivessa.

8. Miljoonasade 24.2.1999

Sivuston osoite: http://www.tietovalta.fi/miljoonasade
Sivusto Internet Archivessa.

9. Eläkeläiset 29.2.2000

Sivuston osoite: http://www.humppa.com
Sivusto Internet Archivessa.
Pikkunettiläisessä Rumbassa 14/95 osoite http://spider.compart.fi/kela (ei Internet Archivessa)

JAPAn henkilökunnan oma tiedonkeruu

  • Vuosien 1995–1996 Soundeista, Rytmeistä ja Jazzrytmeistä etsitty www- ja sähköpostiosoitteita. Löytyneistä www-osoitteista on JAPAlla oma listansa.
  • Muusikossa ei ollut mitään erityistä vuosina 1992–1995.
  • Rumban Pikkunettiläiset seulottu vuosilta 1995–1996. Löytyneistä www-osoitteista on oma listansa.
  • Tietokone-lehden sähköisessä lehtiarkistossa numerossa 04b/96 Internet top 101: Latviksen Rockdata sijalla 98. Numerossa 05/96 juttu Internet välittää ääntä. (Lehtiarkiston linkit eivät toimi.)
  • Lehdissä Kirjasto, Kulttuurintutkimus ja Informaatiotutkimus ei mitään erityistä. Kirjasto 3/95 on internet-teemanumero. Kulttuurintutkimus 3/95:ssa jotain juttua sähköisestä mediasta.