Time Machine Suomi

Time Machine Suomi

Time Machinen tavoitteena on kehittää ratkaisuja, joilla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa säilytettäviä kulttuuriperintöaineistoja voidaan hyödyntää laajamittaisesti digitaalisessa muodossa. Digitoiduista aineistoista muodostetaan tekstin- ja hahmontunnistusta hyödyntäen ”menneisyyden big data”. Haaste on iso, sillä tällä hetkellä Euroopan ja Suomen kulttuuriperinnöstä on digitoitu vasta muutama prosentti, mutta myös tärkeä, sillä kyseessä on meidän aikamme suurin kulttuuriperintöalaa koskeva kysymys.

Time Machine kehittää myös tekoälyyn perustuvaa teknologiaa ja palveluita, joiden avulla kansalaiset, tutkijat ja muut käyttäjät voivat päästä menneisyyden big datan ääreen ja hyödyntää sitä uusilla tavoilla. Päämääränä on luoda Faron puiteyleissopimuksen tavoitteita toteuttava ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen kulttuuriperintö, josta kaikki halukkaat voivat löytää omaan kiinnostuksen kohteeseensa liittyviä tietoja.

Hallinnollisesti hanketta koordinoi Time Machine -organisaatio (TMO), johon kuuluu tällä hetkellä noin 700 kulttuuriperintöalan toimijaa, kuten kulttuuriperintöorganisaatioita, yliopistoja, muita tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. TMO tarjoaa monia palveluita jäsenilleen. Esimerkiksi Project Scouting Service avustaa EU-rahoituksen hakemisessa ja koalitioiden muodostamisessa. Time Machine Akatemiat ovat koulutustapahtumia, joissa jaetaan tietoa ja osaamista Time Machine yhteisön sisällä.

Time Machine Core Member Meeting Vienna 2023

Juha Henriksson / Music Archive Finland

Suomen rooli Time Machine -hankkeessa

Musiikkiarkiston Juha Henriksson toimii Suomen Time Machine -lähettiläänä. Hänen tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi Time Machinesta viestiminen, uusien TMO-jäsenorganisaatioiden opastus jäsenyyteen sekä kansallisen tason tapaamiset hankkeen kannalta oleellisten sidosryhmien kanssa. Juha Henriksson on lisäksi ollut vuodesta 2022 lähtien osa Time Machinen henkilökuntaa, sillä hän toimii osa-aikaisesti hankkeen määrittelydokumenttien päätoimittajana eli RFC Editorina.

Laaja joukko suomalaisia toimijoita on jo nyt liittynyt TMO:n jäseneksi. Kansallinen toiminta on aktiivista, ja suomalaiset TMO-jäsenet esimerkiksi kokoontuvat noin kahden kuukauden välein etäyhteyksin keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista Time Machineen liittyvistä asioista.

Musiikkiarkisto on julkaissut Juha Henrikssonin laatiman laajan selvityksen ”Time Machine Suomessa”. Se kertoo, mitä kyvykkyyksiä ja aineistoja sekä toiveita ja tarpeita suomalaisilla Time Machine -organisaation jäsenillä on. Selvityksen tarkoituksena on ollut edistää suomalaisten TMO-jäsenten verkostoitumista sekä uusien yhteistyöhankkeiden muodostumista. Samalla selvitys antaa laajan ja monipuolisen kuvan kulttuuriperinnön digitalisoinnista Suomessa.

Suomesta Time Machine -organisaatiossa ovat mukana

 • Aalto-yliopisto
 • Agricola - Suomen humanistiverkko
 • Arkistoyhdistys ry
 • Citynomadi Oy
 • CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Disec Oy
 • Elinkeinoelämän keskusarkisto
 • Fabula Productions Oy
 • Helsingin kaupunginmuseo
 • Helsingin Sanomain Säätiö
 • Helsingin yliopisto (HELDIG)
 • Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto
 • Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
 • Kansalliskirjasto
 • Kansallismuseo
 • Kansan Arkisto
 • Kansanmusiikki-instituutti
 • Lingsoft Group Inc.
 • Mikael Agricola -seura
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
 • Musiikkiarkisto
 • Open Knowledge Finland
 • Paavo Nurmi Festival
 • Porin kaupungin museopalvelut
 • Postimuseo
 • Sibelius-museo
 • Sodan ja rauhan keskus Muisti
 • StageZero Oy
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Kirjainstituutin Säätiö
 • Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
 • Suomen Museoliitto
 • Svenska Litteratursällskapet
 • Tampereen yliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Työväen Arkisto
 • Yleisradio

Suomen Time Machine -lähettiläs

Arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto

puh. +358 45 249 5680


Lisätietoja Time Machinesta


Ota yhteyttä Suomen lähettilääseen Juha Henrikssoniin niin keskustellaan lisää.

Tervetuloa mukaan ryhmäämme ja edistämään Time Machinen toteutumista!