Digitointi Musiikkiarkistossa

Musiikkiarkisto on digitoinnin asiantuntija, jonka erikoisaluetta ovat analogiset tallenteet kuten avokelanauhat, c-kasetit ja videonauhat. Tuhoutumisvaarassa olevia analogisia tallenteita siirretään digitaaliseen muotoon arkiston omilla laitteilla ja tarvittaessa ostopalveluna. Myös digitaalisessa muodossa olevat tallenteet kuten Minidisc-levyt, DAT-nauhat ja MiniDV-videot siirretään Musiikkiarkiston digitaaliseen pitkäaikaissäilytysjärjestelmään ennen kuin ne ehtivät rapautua.

Musiikkiarkisto tekee tieteellisten äänitearkistojen kanssa yhteistyötä äänitekokoelmien pelastamiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi. Musiikkiarkisto oli mukana jo 2000-luvun alkupuolella Tieteellisten äänitearkistojen digitointi ja tiedonhallinta -hankkeessa, jonka aikana 25–60 % arkistojen äänitekokoelmista saatiin digitoitua.

Musiikkiarkisto on digitoinnin asiantuntija myös kansainvälisesti. Se osallistui 2004–2008 audiovisuaalisen aineiston digitointia ja pitkäaikaissäilyttämistä koskevaan TAPE-hankkeeseen (Training for Audiovisual Preservation in Europe). Hankkeen yhteydessä julkaistiin muun muassa magneettinauhojen digitoinnin työnkulkukaavio sekä eurooppalaisia ja suomalaisia av-arkistoja koskevat raportit.

Analoginauhojen digitoinnilla alkaa olla kiire, sillä monet vanhemmat tallenteet ovat rapautumassa elleivät ole jo tuhoutuneet. Musiikkiarkisto ottaa mielellään vastaan esimerkiksi muusikoiden kotiarkistoissa olevia kuuntelukelpoisia analogi- ja digitaalitallenteita, jotta ne voitaisiin pelastaa ja tallentaa digitaaliseen pitkäaikaissäilytysjärjestelmään. Musiikkiarkisto palauttaa tarvittaessa tallenteet siirron jälkeen.

Kaupalliset toimijat

Digitointipalveluja voi tiedustella seuraavista yrityksistä, jos aineistoihin ei liity kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia: