Musiikkiarkistointi Suomessa

Janne Mäkelän Musiikkiarkistot Suomessa -kirjan ajantasainen lista arkistoista

Musiikkiarkistot Suomessa

Musiikkiarkistointi tarkoittaa musiikkiteosten, musiikkia koskevien dokumenttien ja musiikkiin liittyvän tiedon keräämistä, pysyväissäilyttämistä ja tarjoamista. Varsinaisia musiikkiarkistoja Suomessa on kuusi: Finlands svenska folkmusikinstituts arkiv, Kansalliskirjaston Musiikkikirjasto ja äänitearkisto, Kansanmusiikki-instituutin arkisto, Sibelius-museon arkisto, Musiikkiarkisto ja Suomen Äänitearkisto r.y.

Oheinen lista esittelee alan toimijoita laajasta näkökulmasta. Mukana on varsinaisten musiikkiarkistojen lisäksi musiikkikokoelmia hallinnoivia ammattiarkistoja ja musiikkiarkistointia enemmän tai vähemmän toteuttavia organisaatioita. Listassa ei ole mukana yksityisiä keräilijöitä eikä kaupallisia toimijoita.

Tiedot kokoelmista löytyvät parhaiten toimijoiden omilta nettisivuilta. Osa organisaatioista on mukana kansallisessa Finna-tiedonhakupalvelussa.

Suomalaiset musiikkiarkistoijat

AV-arkki

Tallberginkatu 1 c 76
00180 Helsinki

Päätehtävänä on levittää suomalaista mediataidetta maailmanlaajuisesti festivaaleille, museoihin, gallerioihin ja erilaisiin tapahtumiin. Levitysarkisto koostuu pääasiassa mediataideteoksista kuten videoista ja installaatioista. Joukossa ei varsinaisesti ole musiikkiaineistoja. Teoksia levitysarkistossa on noin 1600.

Finlands svenska folkmusikinstitut FMI

Handelsesplanaden 23 A
65100 Vasa

Vuonna 1978 perustetun instituutin emo-organisaatio on suomenruotsalaisen kulttuuriperinnön vaalija Svenska litteratursällskapet i Finland SLS. Instituutin tehtävänä on dokumentoida, arkistoida, tarjota ja julkaista tietoa ja aineistoa, joka liittyy etupäässä suomenruotsalaiseen kansanmusiikkiin. Instituutilla on laaja äänitekokoelma sekä aiheeseen liittyvä kirjasto ja levystö. Kansanmusiikin alkuperäiskäsikirjoituksia on tallennettu myös SLS:n kansankulttuuriarkistoon Helsinkiin.

HelMet-musiikkivarasto

Tikkurilan kirjasto
Lummetie 4
01300 Vantaa

Pääkaupunkiseudun kirjastojen keskusvarasto huolehtii vähemmän kiertävän ja huonosti avohyllyihin mahtuvan musiikkiaineiston pysyväisvarastoinnista. Varastossa on musiikkikirjojen lisäksi runsas ja monipuolinen LP-kokoelma ja sidottuja musiikkilehtivuosikertoja. HelMetilla on myös tarjota harvinaisia kotimaisia laulukirjoja ja nuottikokoelmia.

Helsingin kaupunginmuseo

PL 4300
00099 Helsingin kaupunki

Monilla kaupunginmuseoilla on merkittäviä musiikkiaineistoja. Helsingin kaupunginmuseon kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta kannattaa mainita valokuva- ja arkistokokoelman musiikkiaineistot ja soitinkokoelma.

Journalistinen kuva-arkisto

Museovirasto
Kokoelma- ja tietopalvelut
Sturenkatu 2a
PL 913
00101 Helsinki

Loppuvuonna 2014 avattu arkisto huolehtii lehtikuvaajien ja kuvatoimistojen aineistoista, joiden joukossa on muun muassa viihdetähtien potretteja.

Juminkeko-säätiö

Kontionkatu 25
88900 Kuhmo

Säätiön tehtävänä on ylläpitää Juminkeko-kulttuurikeskusta ja vaalia Kalevalaan liittyvää kulttuuriperintöä. Arkisto koostuu kuva- ja äänitearkistosta, johon on tallennettu etupäässä Vienan Karjalasta kerättyjä haastattelu- ja muita aineistoja 1980-luvulta lähtien, mutta myös Kainuun alueet, Venäjän suomensukuiset kulttuurit sekä Vietnamin alueen kansat ja kulttuurit on huomioitu. Musiikin osalta merkittävimmät kokoelmat ovat vienankarjalaiset haastattelut, runolaulut ja kansanlaulut.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Sörnäisten rantatie 25
PL 16
00501 Helsinki

Instituutti kerää, säilyttää ja tarjoaa elokuvia ja radio- ja tv-ohjelmia sekä edistää mediakasvatusta. Musiikkiaineistoja ei pääsääntöisesti ole kerätty erikseen. Keskeisiä musiikkiaineistoja ovat elokuvien ääniraidoilla oleva musiikki, elokuvien alkuperäiset partituurit ja soundtrackit.

Kansallisarkisto

Rauhankatu 17
00170 Helsinki

Kansallisarkisto kuuluu arkistolaitokseen, jonka tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, edistää tutkimusta sekä ohjata, kehittää ja tutkia arkistotointa. Keskeisiä musiikkiaineistoja ovat Teoston ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen toimintadokumentit ja Laulu-Miesten kuoronuotit.

Kansallisgallerian av-arkisto

Suomen Kansallisgalleria
Kaivokatu 2 C
00100 Helsinki

Suomalaiseen kuvataiteeseen ja taiteilijoihin keskittyneen Kansallisgallerian arkistossa on kytköksiä myös musiikkiin. Kokeellisen mediataiteen ystävälle arkiston av-kokoelma äänitteineen ja videoineen on ohittamaton aarre.

Kansalliskirjasto

Unioninkatu 36
PL 15
00014 Helsingin yliopisto

Maan laajimmasta musiikkiaineistokokoelmasta vastaa Kansalliskirjaston osasto, jonka virallinen nimi on Kansalliskirjaston Musiikkikirjasto ja äänitearkisto. Jälkimmäistä kutsutaan usein nimellä Kansallinen äänitearkisto. Arkiston tehtävänä on äänitekokoelman muodostus, säilytys, digitointi, kuvailu ja erilaisten palveluiden tarjoaminen. Musiikkikirjaston ja äänitearkiston merkittävimmät kokoelmat liittyvät äänitteiden ohella säveltäjien käsikirjoituksiin ja monenlaisiin painotuotteisiin, kuten nuotteihin, kirjoihin ja kausijulkaisuihin.

Kansan Arkisto

Vetehisenkuja 1
00530 Helsinki

Vasemmistolaiseen työväenliike- ja kansalaisjärjestötoimintaan keskittyneellä arkistolla on kokoelmissaan työväenmusiikkia ja solidaarisuusmusiikkia ja niihin liittyviä haastattelutallenteita.

Kansanmusiikki-instituutti

Jyväskyläntie 3
69600 Kaustinen

Vuonna 1974 perustettu Kansanmusiikki-instituutti on suomalaisen kansanmusiikin ja -tanssin tutkimus-, tiedotus- ja palvelukeskus. Sen arkistossa on runsaasti äänitteitä, valokuvia ja lehtileikkeitä. Instituutti on arkistoinut erityisesti Kaustisen kansanmusiikkijuhliin liittyvää aineistoa.

Kansanperinteen arkisto

Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto

Arkisto kerää ja säilyttää etnomusikologian, musiikkitieteen ja kansanperinteen alaan liittyvää aineistoa. Kokoelmista löytyy musiikkiyhtyeiden demoäänitteitä, ääninauhoille tallennettua kansanmusiikkiaineistoa ja muusikoiden jäämistöjä.

Kirkkohallituksen arkisto

Eteläranta 8
PL 210
00131 Helsinki

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon musiikkitoiminnasta kiinnostuneille Kirkkohallituksen arkisto tarjoaa monenlaista tietoa virsiuudistuksista urkujen suojeluohjeisiin.

Kotimaisten kielten keskus

Vuorikatu 24
00100 Helsinki

Kotuksen nauhoitearkisto tarjoaa pääosin puheaineistoja 1900-luvun vaihteesta tähän päivään, mutta joukossa on myös musiikkiesityksiä ja musiikkia koskevaa tietoa.

Lauseopin arkisto

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
20014 Turun yliopisto

Arkistolla ei ole varsinaisia musiikkikokoelmia. Haastattelunauhoilla on kuitenkin musiikkiesityksiä.

Maailman musiikin keskus

Hämeentie 34 D
00530 Helsinki

Keskuksen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Keskus myös järjestää konsertteja ja koulutustapahtumia. Arkistoaineistojen joukossa on eri kulttuurien musiikkituotteita. Painopistealueita ovat suomensukuisten kansojen musiikkikulttuurit sekä poliittisen musiikin historia. Keskuksella on laaja äänilevykokoelma.

Maakunta-arkistot

Arkistolaitokseen kuuluu Kansallisarkiston lisäksi seitsemän maakunta-arkistoa. Laajoissa kokoelmissa on musiikilliseen toimintaan liittyviä aineistoja, mutta niistä ei ole tarjolla koostettua tietoa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk (entinen Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk)

ST-Laitos
PL 181
50101 Mikkeli

Opetuksen lisäksi koulu tunnetaan arkistonhallinta-, digitointi- ja säilytyspalveluista. Mamk on luonut arkistojärjestelmiä muun muassa Elinkeinoelämän Keskusarkistolle ja monelle kaupunginarkistolle. Omaa erillistä musiikkiarkistoa ei ole.

Music Finland

Urho Kekkosen katu 2C
00100 Helsinki

Music Finland syntyi vuonna 2012, kun Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ja Music Export Finland yhdistyivät. Tarkoituksena on edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä. Yhdistyksellä on laajat nuottikokoelmat erityisesti taidemusiikkia mutta myös äänitteitä ja kirjoja.

Musiikkiarkisto

Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki

Vuonna 1990 perustetun arkiston tehtävänä on kerätä, säilyttää ja tarjota suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyvää tietoa ja aineistoa. Arkistossa on muun muassa Fazerin levy-yhtiö- ja musiikkikauppa-aineistoja, julkaisemattomia musiikkiäänityksiä, musiikkilehtiä ja harrastajien ottamia valokuvia. Musiikkiarkisto järjestää tutkimusseminaareja ja julkaisee kirjoja ja äänilevyjä. Toimintaa ylläpitää Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry.

Musiikkituottajat IFPI Finland ry

Yrjönkatu 3 B
00120 Helsinki

Kansainvälisen järjestön Suomen toimisto on julkaissut äänitemyyntitilastoja nettisivuillaan. Tarkemmat tilastot ovat jäsenjärjestöjen ja mahdollisuuksien mukaan myös tutkijoiden käytettävissä.

Oulun musiikkivideofestivaalit ry

Kulttuuritalo Valve
PL 42
90015 Oulun kaupunki

Yhdistys järjestää audiovisuaalisen alan tapahtumia, erityisesti vuosittaisia Oulun musiikkivideofestivaaleja, ja toimii valistus- ja kasvatustyön parissa. Se hallinnoi Suomen laajinta yksityistä musiikkivideoarkistoa, joka kattaa yli 3500 kotimaista teosta vuodesta 1994 eteenpäin.

Puolustusvoimat

Pääesikunta
Viestintäosasto
PL 919
00131 Helsinki

Sotilasmusiikin mittavaa perinnettä on Suomessa pääosin tallennettu eri sotilassoittokuntien omiin arkistoihin. Näyttelytoimintaa on Suomen sotilasmusiikkimuseossa Lahdessa.

Rytmi-instituutti

PL 16
60100 Seinäjoki

Elävän musiikin edistämiseksi vuonna 1990 perustettu koulutus- ja tutkimuslaitos toimii sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Instituutin arkistoon on tallennettu muun muassa Provinssirock-tapahtuman historiaan liittyvä materiaali. Rytmi-instituutista löytyvät myös rocklyriikkakilpailun aineistot ja laaja äänen tallentamiseen ja toistamiseen liittyvä historiallinen laitekokoelma.

Saamelainen kulttuuriarkisto

Giellagas-instituutti
PL 1000
90014 Oulun yliopisto

Saamen kielten ja kulttuurin opetusta ja tutkimusta palveleva arkisto toimii osana Oulun yliopiston Giellagas-instituuttia. Audiovisuaalisten aineistojen ja kirjallisten dokumenttien joukossa on myös musiikkiin liittyvää materiaalia.

Saamelaisarkisto

Sajos
99870 Inari

Kansallisarkistoon kuuluva Saamelaisarkisto on toiminut vuodesta 2012. Viranomaisasiakirjojen lisäksi arkistoituna on yksityishenkilöiden, sukujen, järjestöjen ja yritysten aineistoja.

Sibelius-museo / 3 museota

Piispankatu 17
20500 Turku

Åbo Akademiin kytkeytyvä, vuonna 1926 perustettu Suomen ainoa valtakunnallinen musiikkimuseo tunnetaan laajasta soitinkokoelmastaan. Museon arkisto-osasto sisältää merkittävän Sibelius-kokoelman, Turun Soitannollisen Seuran vanhan musiikkikirjaston ja laajan käsikirjoituskokoelman lisäksi muun muassa nuotteja, lehtileikkeitä ja äänitteitä popista klassiseen.

Vuoden 2019 alusta museo siirtyi yliopistomuseosta osaksi Åbo Akademin säätiön perustamaa kolmen museon kokonaisuutta.

Siirtolaisuusinstituutti

Eerikinkatu 34
20100 Turku

Instituutin arkistossa on runsaasti etenkin Pohjois-Amerikan suomalaissiirtolaisten aineistoja. Joukossa on muun muassa muusikoiden levytyksiä, kirjeitä, haastatteluita, nuotteja, lauluvihkoja, valokuvia ja päiväkirjoja.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Hallituskatu 1
PL 259
00171 Helsinki

SKS:n Kansanrunousarkistossa on runsaasti musiikkia koskevaa keruuaineistoa, esimerkiksi c-kasettiin liittyviä muistoja ja tietoa romanimusiikista. Musiikkihistoriallisia äänitteitä löytyy 1900-luvun vaihteen vahasylintereistä tuoreempiin formaatteihin.

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA

Tutkijantie 7
50100 Mikkeli

Musiikkiala on osa elinkeinoelämää ja sopii näin ollen hyvin ELKAn arkistotoimintaan. Keskeisiä musiikkiaineistoja ovat yritysten mainosmusiikkituotteet ja Yleisradion toimintaan liittyvät aineistot.

Suomen Harmonikkainsituutti

PL 33
Kyrösselänkatu 3
39500 Ikaalinen

Instituutti tunnetaan Harmonikkamuseostaan, mutta se ylläpitää myös arkistoa, jossa on nuotteja, nauhoituksia, kirjallisuutta, äänilevyjä ja videoita. Lehtileikekokoelma sisältää kaikki suomalaisten lehtien harmonikka-aiheiset artikkelit 1980-luvun alusta lähtien.

Suomen Kansallisooppera

PL 176
00251 Helsinki

Kansallisoopperan arkisto on keskittynyt talon oman tuotannon tallentamiseen ja hallinnointiin. Keskeisiä arkistoaineistoja ovat baletti- ja oopperaesitysten ohjelmajulisteet ja -lehdet sekä esitysten av-tallenteet ja valokuvat. Oopperalla on arkistosta erillään toimiva nuotisto, jolla on laajat, pääasiassa talon sisäiseen käyttöön tarkoitetut kokoelmat.

Suomen Kevyen Musiikin Museon Kannatusyhdistys ry (Populaarimusiikin museo Pomus)

Haapatie 10 A
00780 Hki

Musiikkiarkiston piiristä vuonna 1998 syntyneellä yhdistyksellä ei ole omia museotiloja, vaan se ylläpitää ja kehittää Pomus-verkkomuseota. Internetsivuilta löytyy laaja määrä asiantuntijoiden koostamia taiteilijabiografioita, videohaastatteluita ja artikkeleita populaarimusiikin vuosikymmenistä.

Suomen Musiikkikustantajat ry

Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki

Aatteellinen yhdistys on kerännyt ja tilastoinut jäsenyhteisöjensä liikevaihtotietoa vuodesta 1976.

Suomen Muusikkojen liitto

Pieni Roobertinkatu 16
00120 Helsinki

Vuonna 1917 perustetun organisaation päätehtävänä on muusikkojen edunvalvonta. Yhdistyksen aineistoja on omassa arkistossa ja Työväen Arkistossa. Tärkeimpiä kokonaisuuksia ovat Muusikko-lehden arkisto, kollektiivisopimusaineisto ja järjestön pöytäkirjat.

Suomen valokuvataiteen museo

Tallberginkatu 1 C 85
00180 Helsinki

Uuden Suomen lehtikuvaajat, valokuvaamo Foto Jatta, Stefan Bremer... Valokuvataiteen museon kokoelmista löytyy runsaasti musiikkiin liittyviä dokumentaarisia ja kokeellisia valokuvia.

Suomen Äänitearkisto r.y.

c/o Timo Wuori
Kehtotie 17
00760 Helsinki

Vuodesta 1966 toimineen arkiston tehtävänä on kerätä ja säilyttää vuoteen 1980 saakka tehdyt kotimaiset äänitteet. Keskeisiä aineistoja ovat suomalaiset 78 kierroksen "savikiekkolevyt" ja vinyylilevyt sekä niihin liittyvät luettelot, kortistot ja levy-yhtiöiden mainosmateriaalit. Aineistoja säilytetään Yleisradion tiloissa. Yhdistys harjoittaa äänilevytutkimusta ja julkaisee diskografioita.

Svenska centralarkivet

Simonsgatan 8 A
00100 Helsingfors

Svenska centralarkivetin musiikkikokoelmat liittyvät paljolti suomenruotsalaiseen kuoromusiikkiin, mutta joukossa on myös muun muassa modernismin edelläkävijänä tunnetun säveltäjän Erik Bergmanin aineistoja.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto

PL 39
00097 Taideyliopisto

Kirjaston päätehtävä on tukea yliopiston opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Kirjojen ja lehtien lisäksi tarjolla on painettuja nuotteja ja julkaistuja äänitteitä mutta myös nuottikäsikirjoituksia. Painopiste on taidemusiikissa, osin myös jazz- ja kansanmusiikissa.

Teatterimuseo

Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 G
00180 Helsinki

Valtakunnallinen esittävän taiteen erikoismuseo keskittyy ensisijaisesti ammatillisen teatterin ja tanssin tallentamiseen. Musiikkiaineistoa löytyy monista kokoelmista, joista mainittakoon Viipurin Näyttämön nuottikokoelma, Helsingin Kansanteatteri-Työväenteatterin arkisto ja Tampereen Työväen Teatterin arkisto. Kahdessa jälkimmäisessä on erilliset nuottikokoelmat ja TTT:n arkistossa lisäksi äänitteitä.

Teosto r.y.

Kampin Huippu
Urho Kekkosen katu 2 C, 6 krs.
00100 Helsinki

Musiikin tekijöitä edustava, voittoa tavoittelematon yhdistys on kerännyt runsaasti tilastotietoa muun muassa esitetyimmistä kappaleista, esiintymispaikoista ja tekijöille suoritetuista korvauksista. Vuonna 1928 perustetun yhdistyksen omat toimintadokumentit ovat pääosin Kansallisarkistossa.

Työväen Arkisto

Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki

Arkisto kokoaa ja säilyttää työväenliikkeeseen liittyvää yhteiskunnallista ja historiallista aineistoa. Kokoelmista löytyy poliittisten lauluryhmien ja työväen soittokuntien aineistoja. Keskeisiä musiikkiaineistoja ovat Suomen Työväen Musiikkiliiton ja sen alaorganisaatioiden arkistot nuotteineen ja Korson Sos.dem. työväenyhdistyksen Tanhurinteen valokuvaleikekirjat 1960-luvulta. Arkistolla on lisäksi Suomen Muusikkojen liiton toiminta-asiakirjoja.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD)

33014 Tampereen yliopisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja. Joukossa on muun muassa 1970-luvun karhulalaiseen diskoon liittyviä weblog-muistelukirjoituksia kuten myös erilaisia nuorisoraportteja ja -tutkimuksia, joista mainittakoon Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus, Nuorisobarometrit ja Nuorten vapaa-aika 2013.

Yle Arkisto

PL 15
00024 Yleisradio

Arkisto tarjoaa Yleisradion ohjelmatyöhön tieto- ja media-aineistoja ja näihin liittyviä palveluita sekä tallentaa yhtiössä syntyvää aineistoa. Aineistoja myös ostetaan ja saadaan lahjoituksina. Musiikin osalta arkiston merkittävimpiä kokoelmia ovat kaupalliset äänitteet (ent. Äänilevystö), Yleisradion tv- ja radiotallenteet sekä nuotit, joiden joukossa on runsaasti käsikirjoituksia.