Muistitietokeruu levyautomaattien käytöstä 2024

Kuva / Foto: © Topias Tiheäsalo

Kerro meille levyautomaateista!

Juuri sinä, joka olet joskus käyttänyt tai käytät levyautomaattia. Kerro meille kokemuksistasi: musiikista, muistoista, sattumuksista, kohtaamisista, kiistoista, kahviloista, baareista tai muusta laitteen käyttöön liittyvästä.

Jukeboksi-keruu

Tutkimme levyautomaattien käyttöä, jonka kulta-aika Suomessa sijoittui 1960–80-luvuille. Levyjä soitettiin aktiivisesti jo viisikymmentäluvulla ja laitteita on käytössä tänäkin päivänä. Olemme kiinnostuneita levyautomaatteihin liittyvistä muistoistasi ja tämän päivän kokemuksistasi. Vastaa kyselyyn.

Keräyksen järjestävät Jukeboksi-tutkimus (FT, dos. Heikki Uimonen) ja Musiikkiarkisto. Vastaajien kesken arvotaan Musiikkiarkiston julkaisuja. Lisätietoa keruusta on kyselylomakkeessa.

Tervetuloa muistelemaan,
Musiikkiarkisto


Berätta för oss om jukeboxar!

Bara du, som någonsin har använt eller använder en jukebox. Berätta om dina upplevelser: musik, minnen, incidenter, möten, gräl, kaféer, barer eller något annat som har med användningen av automaten att göra.

Jukeboxforskningen

Vi forskar i bruket av jukeboxar. Deras guldålder i Finland inträffade på 1960- och -80-talet. Skivor spelades aktivt redan på 50-talet och jukeboxar är i bruk ännu idag. Vi är intresserade av minnen kopplande till dessa automater samt erfarenheter av dem idag. Du kan svara på frågeformuläret här.

Insamlingen organiseras av Jukeboxforskningen (FD, doc. Heikki Uimonen) och Musikarkivet (Musiikkiarkisto) i Helsingfors. Bland alla som har besvarat formuläret utlottas böcker utgivna av arkivet. För mer information om insamlingen, besök frågeformuläret.

Välkommen att minnas tillbaka tillsammans med oss!
Musiikkiarkisto (Musikarkivet)