Tarkoitus ja tehtävät

KAM-sektorilla on tarvetta terävöittää profiiliaan niin opetusministeriön kuin oikeudenhaltijajärjestöjen suuntaan. Muistiorganisaatioiden näkemykset tulee saada aiempaa vahvemmin myös suuren yleisön tietoisuuteen; ne kun nimenomaan edustavat suuren yleisön intressejä. Yhteistyön tarve on erityisen polttava tekijänoikeuden alalla, mutta yhteistyö on syytä ulottaa myös julkisuuslainsäädäntöön, tietosuojaan, kokoelmien omistussuhteita koskeviin kysymyksiin jne. Tavoitteena on myös informaation ja olemassa olevan osaamisen tehokkaampi jakaminen eri muistiorganisaatioiden välillä.

Lainsäädännössä on eri muistiorganisaatioiden välillä eroavuuksia, joten kukin sektori vastaa jatkossakin itsenäisesti mm. valtioneuvoston lausuntopyyntöihin. Keskeinen tavoite on edunvalvonnan parempi koordinointi. Monissa asioissa on löydettävissä yhteinen kanta, jonka selkeämpi esille tuominen parantaa vaikutusmahdollisuuksia. Yläryhmän perustamisella ei ole suoranaista vaikutusta kirjastoseurojen ja Museoliiton nykyisten juridisten työryhmien työhön.