Toimijat

Suomen kirjastoseura: Rauha Maarno, toiminnanjohtaja
Kansalliskirjasto: Pekka Heikkinen, lakimies
Yksityiset keskusarkistot: Riikka Lönnblad, tutkija, Toimihenkilöarkisto
Suomalaisen kirjallisuuden seura: Outi Hupaniittu, arkistonjohtaja
Svenska litteratursällskapet i Finland: Jonas Lång, kanslichef; Kristina Linnovaara, arkivchef
Arkistoyhdistys: Juha Henriksson, arkistonjohtaja, Musiikkiarkisto
Kansallisarkisto: Raimo Lepistö, lakimies
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mikko Kuutti, apulaisjohtaja
Suomen tieteellinen kirjastoseura: Irma Reijonen, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto; Soile Manninen, tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto
Yleisradio: Elina Selkälä, arkistopäällikkö
Suomen museoliitto: Kimmo Levä, pääsihteeri
Museovirasto: Roni Iilomo, lakimies

Kansallisgalleria: Timo Enroth, lakimies (kokoonkutsuja)