Toimijat

 • Kansalliskirjasto: Pekka Heikkinen, lakimies (kokoonkutsuja)
 • Suomen kirjastoseura: Juha Manninen, toiminnanjohtaja
 • Svenska litteratursällskapet i Finland: Jonas Lång, kanslichef
 • Yksityiset keskusarkistot: Janne Kuusisto, tutkija, Kansan Arkisto
 • Suomalaisen kirjallisuuden seura: Outi Hupaniittu, arkistonjohtaja
 • Svenska litteratursällskapet i Finland: Kristina Linnovaara, arkivchef
 • Arkistoyhdistys: Juha Henriksson, arkistonjohtaja, Musiikkiarkisto
 • Kansallisarkisto: Immo Aakkula, hallintojohtaja
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mikko Kuutti, apulaisjohtaja
 • Suomen tieteellinen kirjastoseura: Irma Reijonen, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto; Soile Manninen, tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Yleisradio: Elina Selkälä, arkistopäällikkö
 • Kansallisgalleria: Virva Salama, juristi
 • Museovirasto: Roni Roihankorpi, lakimies
 • Suomen museoliitto: Petra Havu, pääsihteeri
 • Ålands landskapsarkiv: Åke Söderlund, landskapsarkivarie