Musiikkiarkisto

Musiikkiarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin tai Suomeen liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Vuonna 1990 perustettu arkisto on yhdistysmuotoinen ja yleishyödyllinen yksityisarkisto. Arkisto palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

Seminola-orkesterin promokuva

Jukka Haaviston arkisto / Music Archive Finland

Musiikkiarkisto kerää, tallentaa ja saattaa käyttöön erityisesti ainutkertaista materiaalia. Aineistoja on yli 1000 hyllymetriä. Kokoelmien runkona on yli 430 henkilö- ja yhteisöarkistoa, jotka muodostuvat muun muassa musiikin tekijöiden, tutkijoiden, toimittajien ja harrastajien sekä musiikkialan yhteisöjen luovuttamista aineistoista kuten äänitteistä, videoista, valokuvista, haastatteluista, nuoteista, käsikirjoituksista, musiikkilehdistä, sopimuksista ja kirjeistä.

Tutkijat ja muut aihepiiristä kiinnostuneet voivat tutustua aineistoihin arkiston tiloissa. Musiikkiaineistoja kuten äänitteitä, videoita ja nuotteja voi hakea Finna-palvelun kautta. Muu aineisto kuten valokuvat, asiakirjat ja musiikkilehdet luetteloidaan arkiston omaan Skaala-tietokantaan.

Toiminta ja tutkimus

Musiikkiarkisto on myös populaarimusiikin tutkimuslaitos. Arkisto tarjoaa neuvonta- ja tiedonhakupalveluja, avustaa musiikintutkijoita aineistohallinnan suunnittelussa ja toimii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspaikkana. Vuosina 2014–2018 on käynnissä tutkimushanke Musiikki, monikulttuurisuus ja Suomi, jonka vastuullisena johtajana on akatemiatutkija Antti-Ville Kärjä. Musiikkiarkisto on myös mukana hankkeessa Afrikkalaisten muusikoiden historia ja merkitys monikulttuurisessa Suomessa. Lisäksi järjestetään kansainvälisiä ja kansallisia musiikintutkimuksen seminaareja sekä kuukausittaista populaarimusiikin tutkimuksen seminaaria.

Musiikkiarkisto julkaisee suomalaiseen populaarimusiikkiin liittyviä tietokirjoja ja äänitteitä. Musiikkiarkisto panostaa voimakkaasti avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin sekä Open Access-julkaisemiseen. Avoin julkaisutoiminta on koottu Musiikkiarkiston Open Access -osioon, ja se sisältää esimerkiksi haastatteluja ja musiikintutkimuksen seminaariesitelmiä, tutkimusaineistoja, avoimia kirjajulkaisuja sekä äänitteitä.

Paul Anka Pori Jazzeilla

© Jouni Eerola / Music Archive Finland

Kannatusyhdistys ja Erik Lindströmin rahasto

Musiikkiarkiston toimintaa ylläpitää Musiikkiarkiston Kannatusyhdistys ry. Sen toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella, muilla ulkopuolisilla avustuksilla, yhdistyksen jäsenmaksuilla ja omien julkaisujen myynnillä.

Musiikkiarkisto hallinnoi Erik Lindströmin rahastoa, joka jakaa matka-apurahoja nuorille jazzmuusikoille. Suomalaisen populaarimusiikin historiaa esitteleviä näyttelyitä toteutetaan yhteistyössä kirjastojen ja museoiden kanssa.

Yhteystiedot

Musiikkiarkisto on avoinna rajoitetusti asiakkaille. Käynnistä tulee aina sopia etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostitse. Otamme tiloihimme enintään kaksi asiakasta kerrallaan. Toistaiseksi emme ota vastaan vierailuryhmiä.

Sörnäisten rantatie 25 (3. krs.), 00500 Helsinki
p. +358 50 435 0485,