Kategoriat
På svenska Tiedotteet

Temat för Arkivens dag 2024 är Arkivet och hållbar utveckling

Temat kan tolkas brett och anpassas fritt enligt egna utgångspunkter. Årets tema kan tas upp både ur materialets synvinkel och ur arkivets egen verksamhet. Endast fantasin sätter gränser!

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande – dagen kan alldeles bra firas till exempel under en vardag veckan före eller den efterföljande veckan.

Kategoriat
På svenska Tiedotteet

Priset för Årets arkivgärning tilldelas Romano Missio

Överlåtandet av föreningsarkivet Romano Missio till Riksarkivet har av Arbetsgruppen för Arkivens Dag tilldelats Årets arkivgärning-priset. Det här betydande och omfattande arkivmaterialet som omspänner åren 1904–2016 har hittills inte varit tillgängligt för forskare och andra av materialet intresserade.

Romano Missio ry som grundades år 1906 är Finlands äldsta officiella romska organisation. Materialet som överlåtits av Romano Missio berättar om de finländska romernas liv ur barnskyddets, bostadspolitikens, utbildningens, språkets och kulturens samt den kristna missionens synvinkel.

Materialet tecknar en bild av den långa och unika utvecklingslinjen gällande romernas delaktighet under 1900-talet. Materialet som omfattar 11 hyllmeter består av manuskript, fotografier, smalfilmer och ljudupptagningar. Förutom det material som Romano Missios verksamhet gett upphov till innehåller arkivet också rikligt med romers och majoritetsbefolkningens representanters andra litterära manuskript. Materialet bedöms innehålla information om alla finländska romska släkters historia.

Årets arkivgärning -hedersomnämnande åt Digitalia och MikseiMikkeli

Arbetsgruppen för Arkivens Dag har beviljat Årets arkivgärning-hedersomnämnande åt Digitalias och MikseiMikkelis utbildningsprojekt vilka på ett betydande sätt har ökat kunskapen och yrkeskunskapen som behövs vid digitaliseringen av arkivering och dokumentförvaltning.

Yrkeshögskolans Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nationalbibliotekets och Helsingfors universitets gemensamma forskningsenhet Digitalia har tillsammans med S:t Michels utvecklingsbolag Miksei utvecklat en ny typ av utbildning gällande digitalisering inom tre EU-finansierade projekt. Utbildningarna har haft närmare 70 deltagare förutom från S:t Michel-trakten också från övriga Finland, bland annat från kommuner, muséer och arkiv.

Inom planeringsprojektet för utbildning av experter för massdigitalisering förberedde man sig inför det positiva beslutet att placera Riksarkivets center för massdigitalisering i S:t Michel.

Expert på digitalisering-projektet förverkligade utbildning åt experter på digitalisering och digitiserare.  Det nu pågående Mästare på digitalisering -projektet stöder speciellt dem som arbetar inom dokumetförvaltningen och andra som i sitt arbete behöver utveckla sina färdigheter inom digitalisering och digitisering.