Työryhmä

Juha Henriksson (pj), Arkistoverkosto, Musiikkiarkisto
juha@musiikkiarkisto.fi

Lena Karhu, Svenska centralarkivet
lena.karhu@svenskacentralarkivet.fi

Kaisa Luoma, Svenska litteratursällskapet i Finland
kaisa.luoma@sls.fi

Marja Piiroinen-Honkanen, Arkistoyhdistys
Marja.Piiroinen-Honkanen@poliisi.fi

Tarja Soiniola, Suomalaisen kirjallisuuden seura
tarja.soiniola@finlit.fi

Pirkko Taskinen, Liikearkistoyhdistys
Pirkko.Taskinen@valtori.fi