Työryhmä

Juha Henriksson (pj), Arkistoverkosto, Musiikkiarkisto
juha@musiikkiarkisto.fi

Lena Karhu, Svenska centralarkivet
lena.karhu@svenskacentralarkivet.fi

Kaisa Luoma, Svenska litteratursällskapet i Finland
kaisa.luoma@sls.fi

Marja Piiroinen-Honkanen, Arkistoyhdistys
marja.piiroinen-honkanen@valvira.fi

Arja Rantanen, Kansallisarkisto
arja.rantanen@kansallisarkisto.fi

Tarja Soiniola, Suomalaisen kirjallisuuden seura
tarja.soiniola@finlit.fi

Pirkko Taskinen, Liikearkistoyhdistys
Pirkko.Taskinen@valtori.fi