Årets arkivgärning

SLS_445_SLS_445_13

Sedan 2004 har vi i Finland valt ut och premierat Årets arkivgärning. Med kampanjen vill vi lyfta fram handlingar som är av vikt för arkiven och belöna aktivitet, goda idéer och konkret arkivarbete. Vi önskar ett livligt deltagande och rikligt med tips om betydelsefulla och viktiga arkivgärningar, också med tanke på eventuella hedersomnämnanden. Också små men goda prestationer är värda att nämnas!

Påverka och kom med ett förslag! Det kan gälla personer eller grupper, som under senaste år exempelvis:

• överlåtit betydelsefullt arkivmaterial
• arrangerat ett intressant arkivrelaterat evenemang
• utvecklat metoder inom arkivsektorn
• befrämjat användningen av arkivmaterial
• befrämjat arkivvetenskaplig forskning eller utbildning
• gjort arkivbranschen känd på något annat sätt

Årets arkivgärning 2023 är ”Ihana tytär Erika – huomioita nimestä”

Tidigare vinnare av Årets arkivgärning

Bilder av tidigare vinnare

Foto: Maximilian Stejskal 1932. SLS 445. Svenska litteratursällskapet i Finland.