Arkivens dag i Norden

Foto: Maximilian Stejskal 1932. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Foto: Maximilian Stejskal 1932. SLS 445. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Arkivens dag arrangeras samtidigt i de nordiska arkiven. Avsikten med dagen är att göra allmänheten mer medveten om arkivens betydelse som kulturinstitutioner, informera om deras verksamhet, höja arkivens profil samt att betona arkivens roll i det demokratiska samhället.

 På Arkivens dag ordnar arkiven olika evenemang såsom öppet hus, utställningar och föredrag, men synliggör också arkivmaterial på webben eller via inlägg i sociala media.

Arkivens dag har firats i Sverige sedan 1998. Numera firas den årligen i hela Norden kring ett varierande tema.

Arkivens dag i Finland

I Finland har Arkivens dag firats från och med 2002. Vart tredje år har det funnits ett gemensamt tema för alla nordiska länder, men fr.o.m. 2019 är temat gemensamt vartannat år i Norden.

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande, dagen kan t.ex. firas någon vardag under samma eller följande vecka.

Valet av Årets arkivgärning hör i Finland intensivt ihop med Arkivens dag. Jippot startade år 2004. Se mera information på sidan Årets arkivgärning.

Kom med och fira Arkivens dag och bekanta dig med den levande historien!