Arkivens dag i Norden

Foto: Maximilian Stejskal 1932. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Foto: Maximilian Stejskal 1932. SLS 445. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Arkivens dag lyfter fram arkiven och deras verksamhet. Målsättningen med temadagen är att öka forskarnas och medborgarnas  intresse för dokument och data som arkiveras,  att ge dem synlighet och att främja diskussion kring behovet av att bevara olika typer av dokument och handlingar.

Arkivens dag som firas i hela Norden betonar också arkivens roll som bevarare och främjare av den fria nordiska samhällsmodellen.

Under Arkivens dag har arkiven tillfälle att höja sin profil och informera om sin betydelse som förvaltare av kunskap och information, som samhällets minne och som kulturinstitutioner. Arkiven firar temadagen med att ordna olika slags evenemang bl.a.öppet hus, utställningar och föredrag.

Arkivens dag har firats i Sverige sedan 1998. Numera firas den årligen i hela Norden kring ett varierande tema.

Arkivens dag i Finland

I Finland har Arkivens dag firats från och med 2002. Vart tredje år har det funnits ett gemensamt tema för alla nordiska länder, men fr.o.m. 2019 är temat gemensamt vartannat år i Norden.

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande -dagen kan alldeles bra firas till exempel under en vardag veckan före eller den efterföljande veckan.

Valet av Årets arkivgärning hör i Finland intensivt ihop med Arkivens dag. Jippot startade år 2004. Se mera information på sidan Årets arkivgärning.

Kom med och fira Arkivens dag och bekanta dig med den levande historien!