Arbetsgrupp

Juha Henriksson, ordf., Musikarkivet
juha@musiikkiarkisto.fi

Lena Karhu, Svenska centralarkivet
lena.karhu@svenskacentralarkivet.fi

Kaisa Luoma, Svenska litteratursällskapet i Finland
kaisa.luoma@sls.fi

Marja Piiroinen-Honkanen, Valvira
Marja.Piiroinen-Honkanen@poliisi.fi

Tarja Soiniola, Finska litteratursällskapet
tarja.soiniola@finlit.fi

Pirkko Taskinen, Finnish Business Archive Association
Pirkko.Taskinen@valtori.fi