Vuoden arkistoteko

SLS_445_SLS_445_13

Vuoden arkistoteko on vuonna 2004 aloitettu tempaus, jolla halutaan nostaa esille arkistojen kannalta tärkeitä tekoja rohkaisemalla ja palkitsemalla aktiivisuutta, hyviä ideoita ja konkreettista arkistotyötä. Työryhmä toivoo vilkasta osanottoa ja runsaasti ehdotuksia merkittävästä tai tärkeästä arkistoteosta ja mahdollisista kunniamaininnoista.  Myös pienet mutta hyvät teot ovat mainitsemisen arvoisia!

Vaikuta ja ehdota! Kysymykseen voi tulla henkilöt tai ryhmät, jotka ovat viimeisen vuoden aikana esim.

•    luovuttaneet merkittävää arkistoaineistoa
•    järjestäneet kiinnostavan arkistoihin liittyvän tapahtuman
•    kehittäneet arkistotyön menetelmiä
•    edistäneet arkistoaineiston käytettävyyttä ja tunnettavuutta
•    edistäneet arkistotieteellistä tutkimusta tai koulutusta
•    tehneet arkistoalaa tunnetuksi

Vuoden arkistoteko julkistetaan Arkistoyhdistyksen syysseminaarissa.

Perustellut ehdotukset pyydetään toimittamaan  Juha Henrikssonille, juha@musiikkiarkisto.fi.

Aikaisemmat voittajat

Kuvia aikaisemmista voittajista

Katso tästä kuka voitti Vuoden arkistoteon 2021!

Kuva: Maximilian Stejskal 1932. SLS 445. Svenska litteratursällskapet i Finland.