Årets tema

Rauhanmarssi 1962

Rauhanmarssi (1962), Kuva: Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto KansA135135.

Temat för Arkivens dag 2023 är: Arkivet och djur.

Temat kan tolkas brett och anpassas fritt enligt egna utgångspunkter. Endast fantasin sätter gränser!

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande – dagen kan alldeles bra firas till exempel under en vardag veckan före eller den efterföljande veckan.

Tidigare teman


1998
 Arkivens Dag

1999 Människor i sekelsiftet

2000 Skola, folkbildning, utbildning

2001 Kärlek i arkiven

2002 Skandaler

2003 Idrott, kultur och hälsa

2004 Offentliga platser

2005 Identitet

2006 Demokrati och/eller invandrare

2007 Människan i arkivet

2008 Bilden i förändring

2009 Glömska

2010 Väder och klimat

2011 Öppenhet

2012 Form och format

2013 En resa i arkiven

2014 Känslor

2015 Gränslöst

2016 Yttrandefrihet

2017 Finland 100

2018 Arkiven, vårt gemensamma kulturarv

2019 Gömt eller glömt

2020 Epidemier

2021 Barn I arkivet

2022 Fred och vänskap