Årets tema

Rauhanmarssi 1962

Rauhanmarssi (1962), Kuva: Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto KansA135135.

Temat för Arkivens dag 2022 är: Fred och vänskap.

Temat för Arkivens dag kan tolkas fritt och anpassas till de egna möjligheterna. Bara fantasin sätter gränserna!

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande, dagen kan t.ex. firas någon vardag under samma eller följande vecka.

Tidigare teman


1998
 Arkivens Dag
1999 Människor i sekelsiftet
2000 Skola, folkbildning, utbildning
2001 Kärlek i arkiven
2002 Skandaler
2003 Idrott, kultur och hälsa
2004 Offentliga platser
2005 Identitet
2006 Demokrati och/eller invandrare
2007 Människan i arkivet
2008 Bilden i förändring
2009 Glömska
2010 Väder och klimat
2011 Öppenhet
2012 Form och format
2013 En resa i arkiven
2014 Känslor
2015 Gränslöst
2016 Yttrandefrihet
2017 Finland 100
2018 Arkiven, vårt gemensamma kulturarv
2019 Gömt eller glömt
2020 Epidemier

2021 Barn I arkivet