Årets tema

Rauhanmarssi 1962

Rauhanmarssi (1962), Kuva: Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto KansA135135.

Temat för Arkivens dag 2024 är Arkivet och hållbar utveckling

Temat kan tolkas brett och anpassas fritt enligt egna utgångspunkter. Årets tema kan tas upp både ur materialets synvinkel och ur arkivets egen verksamhet. Endast fantasin sätter gränser!

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande – dagen kan alldeles bra firas till exempel under en vardag veckan före eller den efterföljande veckan.

Tidigare teman


1998
 Arkivens Dag

1999 Människor i sekelsiftet

2000 Skola, folkbildning, utbildning

2001 Kärlek i arkiven

2002 Skandaler

2003 Idrott, kultur och hälsa

2004 Offentliga platser

2005 Identitet

2006 Demokrati och/eller invandrare

2007 Människan i arkivet

2008 Bilden i förändring

2009 Glömska

2010 Väder och klimat

2011 Öppenhet

2012 Form och format

2013 En resa i arkiven

2014 Känslor

2015 Gränslöst

2016 Yttrandefrihet

2017 Finland 100

2018 Arkiven, vårt gemensamma kulturarv

2019 Gömt eller glömt

2020 Epidemier

2021 Barn I arkivet

2022 Fred och vänskap

2023 Arkivet och djur