Kategoriat
På svenska Tiedotteet

Temat för Arkivens dag 2024 är Arkivet och hållbar utveckling

Temat kan tolkas brett och anpassas fritt enligt egna utgångspunkter. Årets tema kan tas upp både ur materialets synvinkel och ur arkivets egen verksamhet. Endast fantasin sätter gränser!

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande – dagen kan alldeles bra firas till exempel under en vardag veckan före eller den efterföljande veckan.