Pohjoismainen arkistojen päivä

Foto: Maximilian Stejskal 1932. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Foto: Maximilian Stejskal 1932. SLS 445. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Arkistojen päivä nostaa esille arkistot ja niiden toiminnan. Teemapäivän tavoitteena on lisätä tutkijoiden ja kansalaisten kiinnostusta arkistoitaviin tietoaineistoihin, tuoda niitä näkyville sekä edistää keskustelua erilaisten tietoaineistojen säilyttämistarpeista. Kaikissa Pohjoismaissa järjestettävä Arkistojen päivä myös korostaa arkistojen roolia vapaan pohjoismaisen yhteiskuntamuodon säilyttäjinä ja edistäjinä.

Arkistojen päivänä arkistoilla on mahdollisuus kohottaa profiiliaan ja tiedottaa merkityksestään tiedon säilyttäjänä ja yhteiskunnan muistina sekä kulttuurilaitoksina. Teemapäivänä arkistot järjestävät erilaisia tapahtumia, avointen ovien päiviä, näyttelyitä ja esitelmätilaisuuksia.

Arkistojen päivää vietetään marraskuun toisena lauantaina. Ajankohta ei ole sitova – päivää voi hyvin viettää esimerkiksi jonain arkipäivänä edeltävällä tai seuraavalla viikolla.

ohjoismaissa järjestettävä Arkistojen päivä myös korostaa arkistojen roolia vapaan pohjoismaisen yhteiskuntamuodon säilyttäjinä ja edistäjinä.

Arkistojen päivä järjestetään pohjoismaisten arkistojen yhteistyönä. Päivän tarkoituksena on saada arkistot ja niiden toiminta kansalaisten tietoisuuteen sekä korostaa niiden roolia vapaan pohjoismaisen yhteiskuntamuodon säilyttäjinä ja edistäjinä.

Arkistojen päivänä arkistoilla on mahdollisuus nostaa profiiliaan ja tiedottaa merkityksestään tiedon säilyttäjänä ja yhteiskunnan muistina sekä kulttuurilaitoksina. Arkistojen päivänä arkistot järjestävät erilaisia tapahtumia, avointen ovien päiviä, näyttelyitä ja esitelmätilaisuuksia.

Arkistojen päivän vietto alkoi Ruotsissa 1998, ja nykyisin sitä vietetään vuosittain kaikissa Pohjoismaissa.

Arkistojen päivä Suomessa

Suomessa arkistojen päivää on vietetty vuodesta 2002. Pyrkimyksenä on, että joka kolmas vuosi kaikilla pohjoismailla on yhteinen teema, välivuosina jokainen maa valitsee teemansa itse. Vuodesta 2019 teema on joka toinen vuosi yhteinen kaikissa Pohjoismaissa.

Arkistojen päivää vietetään marraskuun toisena lauantaina. Ajankohta ei ole sitova, päivää voi hyvin viettää esimerkiksi jonain arkipäivänä edeltävällä tai seuraavalla viikolla.

Vuoden arkistoteko ja sen valinta kuuluu Suomessa tiiviisti Arkistojen päivän yhteyteen. Tempaus aloitettiin vuonna 2004. Ks. lisää tietoa sivusta Vuoden arkistoteko.

Tule mukaan viettämään Arkistojen päivää ja tutustumaan elävään historiaan!