Kategoriat
Uncategorized

Föreslå Årets arkivgärning 2023

Med Årets arkivgärning vill lyftas fram handlingar som är av vikt för arkiven och belöna aktivitet, goda idéer och konkret arkivarbete. Också små men goda prestationer är värda att nämnas!

Påverka och kom med ett förslag! Det kan gälla personer eller grupper, som under senaste år exempelvis:

• överlåtit betydelsefullt arkivmaterial
• arrangerat ett intressant arkivrelaterat evenemang
• utvecklat metoder inom arkivsektorn
• befrämjat användningen av arkivmaterial
• befrämjat arkivvetenskaplig forskning eller utbildning
• gjort arkivbranschen känd på något annat sätt

Valet offentliggörs på Arkivföreningens höstseminarium som kommer att hållas på Vetenskapernas hus i Helsingfors 27.10.2023.

Förslag med motiveringar kan sändas senast 13.10.2023 till Juha Henriksson, juha@musiikkiarkisto.fi.

Arbetsgruppen för Arkivens Dag