Kategoriat
Uncategorized

Arkivens dag 2023 har som tema ”Arkiven och djuren”

Temat kan tolkas brett och anpassas fritt enligt egna utgångspunkter. Endast fantasin sätter gränser!

Arkivens dag lyfter fram arkiven och deras verksamhet. Målsättningen med temadagen är att öka forskarnas och medborgarnas  intresse för dokument och data som arkiveras,  att ge dem synlighet och att främja diskussion kring behovet av att bevara olika typer av dokument och handlingar.

Arkivens dag som firas i hela Norden betonar också arkivens roll som bevarare och främjare av den fria nordiska samhällsmodellen.

Under Arkivens dag har arkiven tillfälle att höja sin profil och informera om sin betydelse som förvaltare av kunskap och information, som samhällets minne och som kulturinstitutioner. Arkiven firar temadagen med att ordna olika slags evenemang bl.a.öppet hus, utställningar och föredrag.

Arkivens dag firas den andra lördagen i november. Tidpunkten är inte bindande -dagen kan alldeles bra firas till exempel under en vardag veckan före eller den efterföljande veckan.